Interline - Algemeen

De transmurale werkafspraken die door MCC Klik gecoördineerd worden, worden via de Interlinestructuur gepresenteerd aan de huisartsen en apothekers met een Interlineabonnement. Per jaar zijn er 2 fysieke bijeenkomsten en 1 webinar. De Interlinebijeenkomsten worden voorbereid door de werkgroep die de werkafspraak gemaakt of herzien heeft en gezamenlijk gepresenteerd door een huisarts en een specialist uit die werkgroep. 
Aanmelden voor een Interlineabonnement kan door een mail te sturen naar interline@mccklik.nl

De komende Interlinescholing staat nog gepland voor 2023:

  • Interline Neurologie                  28 november 2023 (zie hier voor de indeling van Interlinegroepen)

De eerstvolgende scholingen staan ook vermeld in de agenda op deze website.

Voor aanvullende informatie en kosten verwijzen we naar onderstaande Algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden Interlinescholing Huisartsen 2024

Algemene Voorwaarden Interlinescholing Apothekers 2024

Klachtenregeling scholingsaanbod MCC Klik