Algemeen

Persoonsgerichte zorg samen vormgeven

In de zorg is er steeds meer belangstelling voor een bredere blik op gezondheid. Er is een ontwikkeling gaande, waarin wordt ingezet op gezondheid en gedrag in plaats van ziekte en zorg. 


Leefstijlroer

Samenwerken doe je met elkaar, door alle lijnen heen met als doel passende zorg voor de patiënt. Vanuit een mooie samenwerking tussen MCC Klik en Proscoop en de onmisbare inbreng van zorgprofessionals en de Vereniging Arts en Leefstijl is het interactieve leefstijlroer ontstaan.


2022 mei | Gecombineerde Interline Reumatologie en Dermatologie goed ontvangen

In april 2022 mochten we weer vier prachtige avonden verzorgen. Dit keer betrof het een gecombineerde nascholing Reumatologie en Dermatologie. Onder enthousiaste begeleiding van de presentatoren werden de werkafspraken artritis, jicht en huidtumoren toegelicht.