FMCC - landelijke koepelorganisatie

MCC Klik is aangesloten bij de Federatie voor Medisch Coördinerende Centra (FMCC). De FMCC is de landelijke koepelorganisatie van en voor medisch coördinerende centra (MCC’s) en transmurale centra. Dit zijn centra die de samenhang, kwaliteit en doelmatigheid van de zorg bevorderen op het snijvlak van de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg. Een onderdeel van deze samenwerking is een Verzamelsite. Op deze site staan honderden Werkafspraken en tientallen Interlineprogramma’s uit vele andere MCC’s.  Zij zijn te gebruiken om sneller tot een regionaal resultaat te komen.

De  website is te raadplegen via http://www.afsprakenhuisartsenspecialist.nl