Persoonsgerichte zorg samen vormgeven

In de zorg is er steeds meer belangstelling voor een bredere blik op gezondheid. Er is een ontwikkeling gaande, waarin wordt ingezet op gezondheid en gedrag in plaats van ziekte en zorg. Hierin zijn er allerlei initiatieven en ontwikkelingen, zoals Positieve Gezondheid, het leefstijlroer, het andere gesprek, het 4D-model, etc. MCC Klik biedt het interactieve leefstijlroer aan en Medrie zet in op Positieve Gezondheid. Lees hier wat die gesprekstools doen en wat u er in de huisartsenpraktijk aan hebt.